Kevers aan het voeteneind

2018/19

Installation for Apprentice Master Project 2018 - Kunstpodium T, Tilburg

(sixth picture by Klaartje Esch)

Het vergaan van de tijd en het ongrijpbare element daarin zijn voor kunstenaar Nina van Dijk zowel een fascinatie als een angst. Door (soms zelfs obsessief) te verzamelen en haar eigen herinneringen tastbaar te maken probeert Nina dat wat voorbij gaat bij zich te houden, resulterend in een huis voor rariteiten, kringloopvondsten, foto’s en grafiek. De sfeer van dit ‘kleine museum’ wil Nina meenemen in haar installaties, die op deze manier altijd een gevoel van huiselijkheid vertalen. 

 

The passing of time and the ungraspable element within is something that fascinates but frightens fine artist Nina van Dijk. By (obsessive) collecting and translating her memories into objects, Nina tries to make the things that pass by tangible, resulting in a home filled with curiosities, triftshop finds, pictures and graphic works. The feeling of this ‘mini museum’ is something Nina wants to assign in her installations, in which you can feel this homey touch.